Yönetim

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Ali PINAR (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mustafa Kemal TUNCER (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. A. Oğuz ÖZEL (İstanbul Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Nurcan MERAL ÖZEL (CTBTO)
 • Prof. Dr. Hasan ÇETİN (Çukurova Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ayşegül ASKAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Gündüz HORASAN (Sakarya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Aysun BOZTEPE GÜNEY (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Özgür ERDUR BAKER (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mustafa AKGÜN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Metin İLKIŞIK (Sabahattin Zaim Üniversitesi)
 • Prof. Dr. M.Ülben EZEN (Beykent Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Himmet KARAMAN (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Şengül AYDINGÜN (Kocaeli Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Serkan YILMAZ (Kocaeli Üniversitesi)
 • Dr. Murat NURLU (AFAD Deprem Dairesi Başkanı)
 • Dr. Doğan KALAFAT (BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü)
 • Dr. Nilay ERGENÇ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM Müdürlüğü)
 • İbrahim TARI (İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürü)
 • Osman Metin SAROĞLU (İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürü)
 • Yalçın MUMCU (Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürü)
 • Aziz AKSOY (Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürü)
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors