Misyon - Vizyon

Misyon

Depremlerin oluşumu, önceden haber verilmesi ve etkilerinin azaltılması konularında yer bilimlerinin çok disiplinli şekilde incelenmesi; doğa ve insan kaynaklı afetlerin yönetimi, planlanması ve zararlarının azaltılması ile ilgili konularda;

1. Araştırmalar yapmak,

2. Topluma ve yetkililere bilgi ve danışmanlık vermek,

3. İnsan kaynaklarının yetiştirilmesine ve eğitimine katkıda bulunmak,

4. Projeler gerçekleştirerek bunları uygulamak,

5. Eğitmen yetiştirmek,

6. Çok disiplinli araştırmalar ve işbirlikleri ile Afet ve Acil Durum planları geliştirmek.


Vizyon

Depremler, Afet ve Acil durumlar, yerkabuğu yapısı ve zemin özellikleri, arkeolojik yapı ve şehirlerin yeraltı gömülü yapıları, obruk veya yeraltı depo alanları, hasarsız bina incelemeleri ve tarihi binalarda restorasyon, beton dayanımı ve kalitesinin belirlenmesi, mikrotremör yöntemleriyle Vs100, Vs30 ve daha derin alüvyon zeminlerin tipinin, hız periyotlarının belirlenmesi, sismik tomografi, jeotermal alanlardaki sıcak su kaynaklarının üç boyutlu tespiti ve sıcak su kaçaklarının izlenmesi, afet bilincinin yükseltilmesi alanlarında araştırmalar, uygulamalar, eğitimler, danışmanlıklar, halk eğitimleri ve benzeri çalışmaları yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın ve etkin bir araştırma merkezi olmak.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors