Haberler

Yeni Deprem ve Bina Yönetmeliği Kapsamında Kentsel Dönüşüm, Planlama ve İmar Uygulamaları Paneli


Müdürümüz Prof. Dr. Şerif BARIŞ TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1-7 Mart 2019 Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yeni Deprem ve Bina Yönetmeliği Kapsamında Kentsel Dönüşüm, Planlama ve İmar Uygulamaları adlı panele TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanlığı tarafından davet edilmiştir. 7 Mart 12910 tarihinde düzenlenen panelde Müdürümüz Ş. BARIŞ, Depreme Dayanıklı Yapı-Bina Tasarımında Jeofizik Etütlerin Yeri ve Önemi adlı konuşma yaparak ülkemizde depreme dayanıklı yapı ve şehir yapılmasının yegane yolunun zemin türü, yeraltı su seviyesi, sıvılaşma analizi ve makaslama dalgası hızı gibi çok önemli parametrelerin belirlenirken mutlaka Jeofizik ölçüm yöntemlerinin kullanılması gerektiğini, yönetmeliklerde bu hususların mutlaka yazılması ve Jeofizik yöntemler yerine dolaylı yöntemlerle makaslama dalga hızı ve benzeri parametrelerin belirlemenin büyük problemlere yol açacağını önemle vurgulamıştır.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors