Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) çalışanlarına Afet Eğitmen Eğitimi yapıldı.


Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YUBAM) Müdürü Prof. Dr. Şerif BARIŞ tarafından oluşturulan Afet Çalışma grubu olarak bu alandaki önemli bilim insanları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) çalışanlarından 30 kişilik bir gruba Afet Eğitmen Eğitimi planlanmış ve tasarlanan eğitim Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOUSEM) kanalıyla gerçekleştirilmiştir. YUBAM tarafından tasarlanan bu eğitim 40 saatlik bir program olup 4-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında uzaktan eğitim ve AKOM merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Verilen eğitimin içeriğinde etkili sunum teknikleri, iletişim becerileri, her türlü afetler hakkında teknik bilgilerin yanısıra afetler öncesi, sırası, ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar ayrıntılı olarak yer almıştır. AKOM’un yaptığı bilgilendirme ve afet eğitim çalışmalarına yönelik okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine verilmesi gereken eğitimin nasıl olması gerektiği ve bu yaş grubundaki çocuklara verilen eğitimin ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği konularına ayrıca değinilmiştir. Eğitim programının son bölümünde ise depreme karşı yapısal lilinç, ülkemizde ve dünyada yaşanan afetlerden elde edilen dersler ile her afet sonrası sıklıkla karşılaşılan ruhsal travmayla baş etme yöntemleri konusunda kursiyerler bilgilendirilmiştir. Eğitim programına katılarak eğitim sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan adaylara Eğitmen Eğitimi sertifikaları düzenlerek KOUSEM tarafından kursiyerlere dağıtılmıştır. Bu eğitim programında YUBAM araştımacıları Prof. Dr. Şerif BARIŞ, Dr. Öğr. Üyesi Berna TUNÇ, Dr. Deniz ÇAKA, Eğitim fakültesinden Doç. Dr. Elif Çelebi ÖNCÜ, Dr. Öğr. Üyesi Fatih KEZER, İletişim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BUDAK, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Psikiyatrist Prof. Dr. A. Tamer AKER ve Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. O. Metin İLKIŞIK görev almışlardır. YUBAM olarak bu eğitimleri sürdürerek ve yaygınlaştırarak, üniversitemizin kazandığı afet deneyimlerini ülkemizin afet zararlarını azaltma çalışmalarına destek olmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors