Haberler

Müdürümüz Prof. Dr. Şerif BARIŞ “İnegöl’ün Depreme Hazır Olması İçin Yapılması Gerekenler” konulu panele konuşmacı olarak katılmıştır.


Müdürümüz Prof. Dr. Şerif BARIŞ, İnegöl Belediye Başkanlığı tarafından 22 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen Sallanacak Vakit Yok İnegöl Afet Riski ve Mücadele Yöntemleri İstişare Toplantısı konulu panele konuşmacı olarak katılarak “İnegöl’ün Depreme Hazır Olması İçin Yapılması Gerekenler” konulu bir konuşma yapmıştır. Panel, İnegöl Belediye Başkanlığı, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ve İnegöl Arama Kurtarma Derneği(İNDAK) ortaklığında düzenlenerek halkın İnegöl ve civarında olası bir deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapması gerekenler vatandaşlara ve kamu görevlilerine anlatılmıştır. Bu konuşma öncesi ve sonrası yerel Yöneticiler ile yapılan görüşmelerde İnegöl Belediyesi’nin Afet ve Acil Durum Planları’nın akademik bir içerik ve anlayışla revizyonun yapılarak Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi’nin Oluşturulması, Belediye çalışanlarının afet bilinci eğitimlerinden geçirilmesi ve İnegöl’de yaşayan vatandaşların afet bilincini yükseltecek eğitimler konusundaki proje önerileri ile ortak çalışma olanakları görüşülerek, afet zararlarının azaltılması konusunda işbirliğinin devamı ve yukarıda anılan faaliyetlerin en kısa zamanda planlanarak hayata geçilirmesi hususunlarında mutabık kalınmıştır. İnegöl’e yaptığım gezi, konuşma ve ortak çalışma görüşmelerinde yakın ilgi, dostluk ve misfirperverliğini esirgemeyen Belediye Başkanı Sayın Alper TABAN’a, Belediye Başkanvekili Sayın Turgay YEL’e, İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün tüm görevli personeline, İNDAK Arama Kurtarma Derneği Başkanı ve üyelerine, İnegöl’de yaşayan ve panele katılarak ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm İnegöl’lü dostlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors