Verilen Hizmetler

Hizmetler

 • Her türlü kurum ve kuruluşun Afet ve Acil Durum Planlarını yapmak,
 • Afet Eğitmen Eğitimi vermek,
 • Sanayi odası ve OSB lerin Afet ve Acil Durum Planlarının Güncellenmesi ve Geliştirilmesi,
 • Çalışanların meslek gruplarına özel Afet ve Acil durum ve İş sürekliliğinin sağlanması eğitimleri vermek,
 • Kurum ve Kuruluşlara özel Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimi yapmak,
 • Zemin etütleri yapmak,
 • Bir bölge veya alanın Vs100, Vs30 makaslama hızları ile tabaka sayı ve tiplerinin belirlenmesi,
 • Bina sağlığı izleme yönetmelerinin uygulanması,
 • Hızlı tren ve metrolarda deprem erken uyarı sistemlerinin danışmanlık hizmeti,
 • Doğalgaz Bölge Regülatörlerinin kuvvetli bir deprem sırasında otomatik kapatılması ve gaz boşaltım sistemi konusunda danışmanlık yapmak,
 • Arkeolojik alanlarda tarihi yapıların yer altı kısımlarının tespiti,
 • Tarihi yapılarda nem miktarının ölçümü,
 • Tarihi yapılarda çatlak, boşlu ve malzeme hasarlarının tahribatsız ölçümü,
 • Yapıların hakim titreşim periyodunu belirlemek ve zemin büyütmesini Sanayi odası ve OSB lerin Afet ve Acil Durum Planlarının Güncellenmesi ve Geliştirilmesi,
 • Afet Eğitim Merkezlerinin kuruluşunda danışmanlık yapmak,
 • Afet Eğitim merkezlerinde kullanılacak eğitim materyali, simülasyon senaryoları, çizgi film ve benzer içeriklerin sağlanması,
 • İl bazında Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemi kurulumu yapmak ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek,
 • İl ve ilçe belediyeleri için depremde en fazla zarar görecek sokak, mahalle ve alanların tespit edilerek kentsel dönüşüm planlanması konusunda danışmanlık yapmak
 • Fay izi belirleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Bir bölgenin istatiksel ve deterministtik yöntemlerle deprem riskinin belirlenmesi
 • Jeotermal alanlardaki sıcak su kaynaklarının ve su kaçaklarının üç boyutlu olarak tespit edilmesi,
 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors